Webbdesign

 

I webbdesign ingår en mängd olika saker och metoder inom produktion och underhåll av webbplatser. Webbdesign kan delas in i olika områden och de områdena är grafisk design, design av gränssnitt, författande, standardisering av koder, sökmotorsoptimering, hur användarna upplever designen och utvecklande av programvara. Man brukar för det mesta arbeta i ett team när man jobbar med webbdesign för det finns så många olika delar och olika personer gör olika saker. Det är för att alla aspekter som måste vara med ska täckas upp. Själva begreppet webbdesign används oftast för att beskriva den designprocess som sker när man utformar en hemsida som är till för ens kunder sedan eller utformningen av en webbplats. De som lappar över webbdesign lite är webbteknik och även webbutveckling. Den som arbetar som webbdesigner förväntas ha kunskaper och vara medvetna om att hemsidan ska vara användbar och att de förväntas skapa något som ska vara uppdaterat inom de senaste riktlinjerna. 

När man arbetar som webbdesigner kommer man använda en hel del olika verktyg som hjälpmedel och det beror lite på vilken del i processen man arbetar med vad man kommer använda sig av. I takt med att det moderna och tekniska samhället utvecklas hela tiden så utvecklas även de här verktygen och metoderna man använder sig av ständigt men principen är den samma hela tiden. De som är webbdesigners med inriktning på det grafiska använder vektor- och rastergrafikpaket för att tillverka webbformaterade bildspråk eller olika prototyper. I de tekniker man använder ingår det standardiserat påslag och de här kan vara handkodade eller genereras av ett WYSIWYG-redigeringsprogram. En del av programvaran kan även vara baserad på insticksfiler som går förbi kundens webbläsare. De är för det mesta WYSIWYG men man har ändå en möjlighet att använda sig av programvarans skriftspråk. Det verktyg man använder sig av för att läsa av sökmotors ranking och föreslå förbättringar där är sökmotorsoptimering. 

Den marknadsföring och kommunikationsdesign som sker på en webbplats kan visa vad det är som egentligen fungerar på en viss målgrupp. Målgruppen kan antingen vara en viss ålder eller en viss del i kulturen exempelvis. Webbdesignern måste förstår vad det är för typ av webbsida den designar. En business-to-business webbdesign skiljer sig mycket från en konsumentriktad webbdesign eller mot en webbsida som handlar om detaljhandeln eller underhållning. Det kan krävas en hel del noggranna överväganden för att både det estetiska, användbarheten den övergripande utformningen ska gå ihop på ett bra sätt så att inte något kolliderar som inte gör det andra möjligt. Det här är speciellt viktigt på en business-to-business webbplats. 

En webbdesigner kan välja om den vill begränsa antalet typsnitt så att det bara finns några få med ungefär samma stil eller om man ska kunna använda en massa olika typsnitt och teckenstilar på en och samma webbplats. Webbläsarna brukar däremot känna igen ett visst antal typsnitt som är säkra och webbdesigners använder sig då av dem för att det inte ska uppstå några svåra problem.